До соціальної допомоги дітям з інвалідністю призначають надбавку на догляд за ними

Для призначення надбавки документи приймають у ЦНАПі ( м.Коломия, пл. Привокзальна, 2А/1).

Як повідомляє Департамент соцполітики Коломийської міської ради, відповідно до Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Одиноким матерям (одиноким батькам) надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи навчання та служби.

Розмір надбавки на догляд:

 • за дитиною з інвалідністю віком до 6 років, віднесеною до підгрупи А, – 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
 • за дитиною з інвалідністю віком до 6 років – 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
 • за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесеною до підгрупи А, – 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;
 • за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, додатково до документів, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку, подаються:

 • заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;
 • копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;
 • довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;
 • довідка з місця навчання дитини.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинока матір додатково подає:

 • оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;
 • довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видану уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинокий батько додатково подає:

 • копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);
 •  копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А законний представник додатково подає довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю підгрупи А, видану уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Надбавка на догляд за дитиною призначається на строк призначення державної соціальної допомоги.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.

Для призначення надбавки на догляд вищезазначені особи додатково подають первинний обліковий документ № 080-1/о “Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді” за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485 (далі – довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді), та копію наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них. У такому разі надбавка на догляд призначається на строк, на який дитина потребує домашнього догляду, але не більший від періоду, визначеного в наказі (розпорядженні) роботодавця щодо перебування такої особи у відпустці. При поновленні довідки про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді та/або наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку у разі відсутності перерви в строках надбавка на догляд призначається на наступний строк без подання заяви, якщо довідку про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді та/або копію наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку чи витяг з таких документів донесено протягом місяця.

Надбавка на догляд призначається на кожну дитину з інвалідністю, на яку призначена державна соціальна допомога.

У разі неможливості документального підтвердження факту догляду, який визначає право на призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю, за бажанням особи здійснюється обстеження на дому і складається акт обстеження сім’ї, у якій виховується дитина з інвалідністю. Обстеження у сім’ї, у якій виховується дитина з інвалідністю, здійснюється комісією у складі депутата місцевої ради (за згодою), посадової особи структурного підрозділу з питань соціального захисту населення і двох сусідів.

У разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю (крім одиноких матерів, одиноких батьків дітей з інвалідністю та одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося працевлаштування.

У разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати надбавки на догляд, одержувачі зобов’язані повідомити про це структурні підрозділи з питань соціального захисту населення. Зняття надбавки на догляд у таких випадках проводиться з місяця, наступного за тим, в якому виникли ці обставини.

Під час перебування особи з інвалідністю з дитинства на повному державному утриманні надбавка на догляд призначається.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.