Íàðîäíûå äåïóòàòû âî âðåìÿ ýêñòðåííîãî çàñåäàíèÿ Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû â Êèåâå 2 àïðåëÿ 2007 ã.

Верховна Рада прийняла законопроект про відновлення кредитування

239 народних депутатів підтримали законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування.

Законопректом, зокрема, передбачається зменшити фінансове навантаження на позичальників, що сприятиме відновленню економіки та активізації кредитуванню фізичних осіб, насамперед, для покращення житлових умов; усунути схеми незаконного виведення майна з-під обтяження кредитора; спростити процес та зменшити витрати боржників та кредиторів (стягувачів) при врегулюванні боргу за рахунок вдосконалення позасудових інструментів; урегулювати прогалини щодо погашення кредитів у випадку визнання спадщини відумерлою та низку інших питань у процесі спадкування, передає ZIK.

Голова Національного банку України під час розгляду документу назвав його «запорукою повноцінного відновлення кредитування української економіки» і заявив, що проект належить до пріоритетів уряду на 2018 рік, його повністю підтримує НБУ.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.