Які соціальні послуги надають установи Коломийської міської ради

Департамент соціальної політики Коломийської міської ради надає ряд послуг.

Про це інформує Коломийська міська рада.

Послуги:

Консультації щодо реєстрації колективних договорів.

Консультації щодо дотримання законодавства про працю, в частині легалізації заробітної плати, своєчасної виплати заробітної плати, укладення трудових договорів з найманими працівниками.

Консультації щодо атестації робочих місць.

Консультації щодо опіки та піклування над особами визнаними недієздатними.

Ведення обліку та видача направлень до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для проходження професійно-трудової, соціальної та медичної реабілітації.

Влаштування до геріатричного пансіонату громадян похилого віку та осіб з інвалідністю першої та другої груп.

Здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції і постраждалих учасників Революції Гідності та видача направлень до реабілітаційних установ.

Організація та розгляд звернень громадян по питанню встановлення статусу ветерана війни, члена сім’ї загиблого ветерана війни, ветерана праці та видача відповідних посвідчень та листів-талонів на пільговий проїзд у межах України та по території СНД.

Проведення роботи по створенню особових справ та занесення реквізитів до Централізованого банку даних з проблем з інвалідністю.

Ведення обліку заяв пільгових категорій населенням та організація забезпеченням протезно-ортопедичними виробами, технічними засобами реабілітації, спецавтотранспортом та санаторно-курортними путівками.

Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю за невикористані санаторно-курортні путівки.

Здійснення призначення та виплати одноразових матеріальних допомог особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам.

Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортні витрати , бензин та технічне обслуговування автомобілів.

Здійснення організації надання соціальних послуг громадянам похилого віку Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї.

Здійснення організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.

Ведення обліку внутрішньо переміщених осіб.

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Виплата одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року.

Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого палива, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Призначення допомоги в зв’язку з вагітністю та пологами.

Призначення допомоги при народження дитини.

Призначення допомоги на дітей одиноким матерям.

Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку та піклування.

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Призначення щомісячної компенсації, що надається працездатним непрацюючим особам на догляд за перестарілими та особами з інвалідністю І групи.

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю.

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

Призначення щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

Продовження строку дії посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

Вклеювання нової фотокартки у посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у разі досягнення 14 річного віку.

Призначення допомоги при усиновленні дитини.

Видача дублікату посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї у разі його втрати.

Призначення надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю.

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Видача посвідчень особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю до 18 років та особам, які не мають права на пенсію.

Прийняття заяви щодо виплати частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення.

Призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України.

Підготовка документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Організація санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

Здійснення контролю за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій управлінням Пенсійного фонду України в м. Коломиї.

Здійснення контролю за дотриманням законодавства при виплаті допомоги на поховання.

Проведення перевірки правильності проведених відрахувань з пенсій та виплати пенсій особам, які проживають у будинках-інтернатах, пансіонатах для перестарілих громадян та осіб з інвалідністю.

Призначення і забезпечення виплати доплат до пенсії ветеранам ОУН-УПА з міського та обласного бюджетів.

Призначення та виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби.

Призначення та виплата вдові учасника бойових дій в Афганістані.

Призначення та виплата щомісячної виплати на утримання дітей до 18 років загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції.

Призначення та виплата матеріальної допомоги непрацездатним батькам (дружині) загиблих осіб, які брали безпосередню участь в зоні антитерористичної операції.

Призначення та виплата щомісячної допомоги бійцям-добровольцям з, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України.

Надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу, пільг на проїзд окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України.

Виплата до 5 травня ветеранам війни.

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій громадян.

Прийняття документів та виплата на безоплатне поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Видача компенсаційних талонів для пільгового проїзду автомобільним транспортом у міських маршрутах загального користування.

Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.

Послуги, що надає Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї:

 

Послуга реабілітації дітей з інвалідністю віком від 2-ох до 18-ти років.

Послуга денного догляду осіб з інвалідністю від 18 до 35 років.

Соціальні послуги особам похилого віку та особам з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, у зв’язку частковою втратою рухової активності та потребують сторонньої допомоги.

Послуга адресної натуральної та грошової допомоги громадянам, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.

Послуга «Соціальне таксі».

Перукарські послуги.

Послуга робітника з комплексного обслуговування будинку, який здійснює дрібний побутовий ремонт.

Послуга соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

Послуга організації дозвілля особам, які перебувають на обслуговуванні.

Консультативні послуги.

Соціально-побутові послуги бездомним особам, які перебувають у будинку нічного перебування.

Послуги, що надає комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області»:

 

1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей організації психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини.

2. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної та загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти), здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та міжшкільних ресурсних центрах (міжшкільних навчально-виробничих комбінатах) та не отримують відповідної допомоги.

3.Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини.

4.Ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою.

5.Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів) з питань організації інклюзивного навчання.

6. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів), батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг таким дітям.

7.Надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів) для здобуття повної загальної середньої освіти.

8.Надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

9.Провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Давно мрієш про нову машину?
Завітай в SDetailing – і забирай свою наче з салону.
Ми пропонуємо:
Полірування авто
Полірування фар
Полірування декоративних вставок салону(демонтаж-монтаж)
Полірування колісних дисків
Хімчистка салону
Поклейка вінілових та антигравійних плівок
Часткове полірування кузова(полірування царапин)
Антихром

Займайтеся своїм життям, а не своїм авто👌🏻
Телефон для запису,та консультації:
📱 0(95) 93 91 304
📱 0 (73) 206 24 37

10.Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності Центру для засновника, департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, а також аналітичної інформації для обласного  ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти.

11. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Коломиї відкриють меморіальну дошку на честь колишнього директора медичного коледжу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

seventeen − 3 =